Από την Δευτέρα 10/5/21 τα μαθήματα γίνονται και πάλι δια ζώσης βάσει του παρόντος νέου προγράμματος και η ενημέρωση κηδεμόνων ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ βάσει του παρόντος προγράμματος. Επειδή σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν αρκετές αλλαγές σχεδόν σε όλα τα τμήματα, παρακαλούμε όπως το ελέγξετε προσεκτικά.