Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΘΕΜΑ: 5ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός
«Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας»
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρωτ. 129882/ΓΔ4/31-07-2017 και 130124/ ΓΔ4/31-7-2017
έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συνδιοργανώνουν τον 5ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Οι εικόνες των σχολικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας».
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και της Ομογένειας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα είναι η Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε δύο ηλεκτρονικά αρχεία:
1. Αρχείο με την Αφίσα του Διαγωνισμού
2. Αρχείο με τις πληροφορίες για τους στόχους του Διαγωνισμού και το υλικό (παραδοτέα) με το οποίο καλείται να συμμετέχει η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης καθώς και τον τρόπο αποστολής του, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα βραβεία που θα απονεμηθούν κ.λπ.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Σ. Λαπατά (Π.Ε.)
Ά. Βάρλα (Δ.Ε.)
Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.)
Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
Τηλέφωνα: 210 344 3318
210 344 3272
210 344 3023
210 244 2212
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
1. Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ της χώρας
2. Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Εκπαί 2. Σχολικές Μονάδες ΠΕ & ΔΕ της χώρας (μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)
3. Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ΠΕ & ΔΕ
(μέσω των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ)
3.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΕΚΕΔΙΣΥ (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – τηλ. 210 3250341) ή με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.– τηλ. 210 344 3042)
Η συμμετοχή είναι προαιρετική και χωρίς κόστος για το Δημόσιο.
Συνημμένα: 2 ηλεκτρονικά αρχεία
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ