Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΜΕ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ(ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ,
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΙΚΗ-
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του
Ιονίου Πανεπιστημίου και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία» προκηρύσσουν τον 4ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ για μαθητές και εκπαιδευτικούς με
θέμα «Προσεγγίζουμε βιωματικά το παρελθόν: Αφηγήσεις(μαρτυρίες) από την
οικογενειακή ,την τοπική και τη σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια
ιστορία».
Ο διαγωνισμός αφορά :
 Τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων , των τριών τάξεων του
Γυμνασίου, της Α, Β΄ και Γ΄ Γενικού και Εσπερινού Λυκείου και ΕΠΑΛ, των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και σχολείων της
Ομογένειας.
 Τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των
ειδικοτήτων
Θεματικό πεδίο του διαγωνισμού είναι η Σύγχρονη Ιστορία και ειδικότερα:
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Ιστορική Έρευνα, Διδακτική
και Νέες Τεχνολογίες»
Επιστημονική Ένωση
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα2
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ του Δημοτικού σχολείου: οι προφορικές και
γραπτές αφηγήσεις κυρίως από την οικογενειακή , τοπική ιστορία.
 ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ πέραν του Δημοτικού σχολείου: οι προφορικές
και γραπτές αφηγήσεις από την οικογενειακή , τοπική ιστορία αλλά και την
σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία
 ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: οι προφορικές και γραπτές αφηγήσεις
από την οικογενειακή ,την τοπική αλλά και την σύγχρονη εθνική, ευρωπαϊκή και
παγκόσμια ιστορία συνοδευόμενες από πρόταση διδακτικής αξιοποίησης στο
πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας (σχέδιο μαθήματος).
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΣΤΟΧΟΙ
Στο πλαίσιο της βιωματικότητας, της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, που προβλέπονται
και από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, αλλά και της ερευνητικής δημιουργικής τεκμηρίωσης και αναζήτησης νέων
διδακτικών προσεγγίσεων από τους εκπαιδευτικούς, η δημιουργία ενός ιστορικού
ντοκιμαντέρ βοηθά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν κριτικά το
ιστορικό γεγονός και την αφήγησή του, εντάσσοντάς το ταυτόχρονα στην ευρύτερη
ιστορική περίοδο της Σύγχρονης Ιστορίας.
Με την αξιοποίηση από το οικογενειακό ,το τοπικό και το ευρύτερο περιβάλλον
προφορικών μαρτυριών, γραπτών τεκμηρίων και αρχείων οπτικοακουστικού υλικού από
όπου θα αντλήσουν το υλικό της εργασίας τους, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα
εξοικειωθούν με την έρευνα στα ποικίλα ιστορικά αρχεία, θα κατανοήσουν και θα
ερμηνεύσουν τις ποικίλες ιδιαιτερότητες των τοπικών ιστορικών συνθηκών και της
συμπεριφοράς των προσώπων αλλά και θα τις συνδέσουν με το ευρύτερο ιστορικό
πλαίσιο μιας περιόδου, με τις βασικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές αλλά και
ατομικές-ανθρώπινες παραμέτρους του.
Κατά τη διάρκεια τελικής φάσης της δημιουργίας, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα
έλθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου (σενάριο, ντεκουπάζ, πλάνα,
μουσική επένδυση, αφήγηση, μοντάζ) και θα προβληματιστούν για τη σχέση της
κινηματογραφικής δημιουργίας και της Ιστορίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Το μαθητικό και το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ θα έχουν θέμα προσδιορισμένο με
σαφήνεια και ενταγμένο σε χρονικό πλαίσιο.
2. Θα είναι πρωτότυπη δημιουργία ειδικά για το διαγωνισμό και δεν θα έχει
προβληθεί ή παρουσιαστεί όλο ή μέρος του πριν τον διαγωνισμό.
3. Θα έχουν διάρκεια α) έως 7΄ για την πρωτοβάθμια εκπ/ση β) έως 10’ για τη
δευτεροβάθμια εκπ/ση γ) 10’-15’ για τους εκπαιδευτικούς.
4. Θα σταλούν σε μορφή αρχείου avi ή mp4.
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα3
5. Στους τίτλους τέλους πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές, καθώς και οι
πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:
1. Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με ειδική βιβλιογραφία και βασικές πηγές
άντλησης κινηματογραφικού υλικού. Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του περιοδικού www.neapaideia-glossa.gr και θα ανανεώνεται
συνεχώς.
2. Δε θα παράσχουν τεχνική βοήθεια. Για το μοντάζ μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
χρησιμοποιήσουν προγράμματα με δωρεάν πρόσβαση από το διαδίκτυο ή
επαγγελματικά προγράμματα. Το μοντάζ, όπως και οι λήψεις, δεν θα πρέπει να
γίνουν από επαγγελματία αλλά από τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το υλικό θα πρέπει να σταλεί σε dvd ή σε memory stick μαζί με τη φόρμα συμμετοχής
στη διεύθυνση: ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα, με ημερομηνία
ταχυδρομείου το αργότερο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Υλικό που θα ταχυδρομηθεί μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνει δεκτό στο
διαγωνισμό.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Τα ντοκιμαντέρ των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα κριθούν από κριτική επιτροπή
ειδικών, που θα εποπτεύεται από ειδική επιστημονική επιτροπή.
Την Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει ο Κώστας Αγγελάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Την ειδική κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ιστορικούς, ανθρώπους του
κινηματογράφου και εκπαιδευτικούς, συντονίζει η Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος,
Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
ΠΡΟΒΟΛΗ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο/Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα,Διδακτική και
Νέες Τεχνολογίες» θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του την ανακοίνωση της
διοργάνωσης, θα δημιουργήσει ειδικό διαφημιστικό σποτ και θα προβάλλει σε ημερίδες
και εκδηλώσεις τα βραβευθέντα ντοκιμαντέρ.
Η Νέα Παιδεία θα προβάλλει τη διοργάνωση στην ιστοσελίδα της www.neapaideiaglossa.
gr και στα μηνιαία ενημερωτικά δελτία προς τους συνδρομητές του περιοδικού,
εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακά τμήματα, φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της εκπαίδευσης, καθώς και σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Χαριλάου Τρικούπη 31, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210-3636007(ώρες 18.00-20.00), E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σελίδα4
εκπαίδευσης. Επίσης, θα στείλει δελτίο τύπου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
(συνολικά σε 7000 παραλήπτες).
Οι εκπαιδευτικοί που θα βραβευτούν θα παρουσιάσουν εισηγήσεις σε ειδικό συνέδριο
ή θα δημοσιεύσουν τις διδακτικές τους προτάσεις σε ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.
Τα ντοκιμαντέρ που θα διακριθούν θα δημοσιευτούν στο κανάλι της «Νέας Παιδείας»
στο youtube.
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2018)
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η τελετή απονομής των βραβείων θα γίνει στην
Αθήνα το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018. Ο χώρος θα ανακοινωθεί αργότερα.
Θα δοθούν συνολικά τρία βραβεία και τρεις έπαινοι για τα ντοκιμαντέρ των μαθητών,
και τρία βραβεία για τα ντοκιμαντέρ και τις διδακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών τα
οποία θα συνοδεύονται από ειδικό δίπλωμα και αναμνηστικά δώρα των
χορηγών/δωροθετών του διαγωνισμού.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τους διοργανωτές,
την απονομή των βραβείων και των επαίνων, και την προβολή των βραβευμένων
ντοκιμαντέρ.