Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής (ή Μετακίνησης.)

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

      

1 ΣΧΟΛΕΙΟ  
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Αναχώρηση 8:15

Επιστροφή 14:10

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 40 Μαθητές και 3 καθηγητές
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πούλμαν
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)  
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)  
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)  
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*  
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)  
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 20/3/18 1000
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 20/3/18 10:00 π.μ.
1 ΣΧΟΛΕΙΟ                1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ο.Α.Κ.Α , 20/3/2018
3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

(ΜΑΘΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ)

110
4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/Α-

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΥΛΜΑΝ
5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ-

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ/ΤΡΙΚΛΙΝΑ-

ΠΡΩΙΝΟ Ή ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ)

 
6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΥΜΑΤΑ κ.τ.λ.))

 
7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

(ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ)

--
8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

--
9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

ΝΑΙ
10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)

ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 16/3/18 1000
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/3/2018 1000

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής (ή Μετακίνησης.)

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας. Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

1 ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 26/4- 29/4

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές): 25

4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΟΥΛΜΑΝ, ΚΑΡΑΒΙ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή) 3*** ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7,5 ΣΤΟ BOOKING. ΠΡΩΙΝΟ. ΤΡΙΚΛΙΝΑ/ΔΙΚΛΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ. ΔΥΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.): ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, ΚΑΝΟΝΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή): ΝΑΙ

8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΟΧΙ

9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ

11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Παρασκευή 23/2

12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 23/2, 12.μ.μ.

* Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια.

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CRETAFARM- ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ – 15/03/18 ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 30
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)  
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)  
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή) ΝΑΙ/ΟΧΙ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΝΑΙ / ΟΧΙ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7/3/18, 1000
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 7/3/2018, 10000
1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ -   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

18 Απριλίου 2018-22 Απριλίου 2018

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές) 26 μαθητές και 3 εκπαιδευτικοί
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πούλμαν για Πειραιά

Πλοίο για Χίο (χωρίς καμπίνα)

Πούλμαν για 2 απογευματινές μετακινήσεις και για μία ολόκληρη ημέρα (22/4)

Αεροπλάνο από Χίο για Πειραιά

Πούλμαν από Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος για Ραφήνα

Διαδρομές σε Ανάβατο, Αγία Μαρκέλλα, Βολισσός Λαγκάδα, Καρδάμυλα, Δασκαλόπετρα

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή) Τρίκλινα και τετράκλινα σε τριών αστέρων ξενοδοχείο στο λιμάνι της Χίου με δυνατότητα checkinτα ξημερώματα με την άφιξη του πλοίου
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

Τρία πρωινά

και δείπνα στο ξενοδοχείο ή σε τοπικά εστιατόρια

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή) ΝΑΙ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* ΝΑΙ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

Παρακαλούμε διαφορετικές προσφορές συμπεριλαμβανομένων δείπνων ή χωρίς .

10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) ΝΑΙ
11 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 21/2/2018
12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 10:30 π.μ.

Page 3 of 5