Αγ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 19009 Ραφήνα
Τηλ: 22940-24355, Fax: 22940-26261, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Όσοι μαθητές δεν έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μπορούν να δημιουργήσουν έναν, αφού οι κηδεμόνες τους συμπληρώσουν το παρόν έντυπο γονικής συγκατάθεσης δημιουργίας λογαριασμού στο ΠΣΔ.

Όσοι μαθητές έχουν απωλέσει τους κωδικούς εισόδου τους στο ΠΣΔ, μπορούν να τους ανακτήσουν αφού οι κηδεμόνες τους συμπληρώσουν το παρόν έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων μαθητικού λογαριασμού.

Page 1 of 53